Overige informatie

De Huisregels

Fysio Better Motions streeft naar een goede kwaliteit van de zorgverlening. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de volgende huisregels:

Bij verhindering, dient u 24 uur van te voren de afspraak af te zeggen op het telefoonnummer: 0641307533.
Indien u onverwachts op maandag verhinderd bent, kunt u de afspraak in het weekend afzeggen door een bericht te sturen naar 0641307533 of info@fysiobettermotions.nl

  • Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Wij kunnen deze verloren zitting niet indienen bij de zorgverzekeraar. Conform de richtlijnen van het KNGF ontvangt u bij een te late afmelding een rekening van 75% van het te declareren bedrag die u zelf moet vergoeden.
  • Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake/aanmelding bij onze praktijk door te nemen.
  • Indien uw zorgverzekeraar de kosten voor de gevolgde behandelingen niet vergoed, zijn de kosten voor uw eigen rekening. U ontvangt dan een factuur voor deze behandelingen.
  • Fysio Better Motions is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in ons gebouw of binnen directe omgeving van ons gebouw bevindende eigendommen / bezittingen van bezoekers.
  • Neemt u voor een afspraak bij een van onze fysiotherapeuten altijd een handdoek mee.
  • Neemt u voor de eerste afspraak bij een van onze fysiotherapeuten uw identiteitskaart en verzekeringspasje mee.
  • Fysio Better Motions is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van uw vergoeding en het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt. Wij proberen hier u natuurlijk zo goed mogelijk bij te helpen.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie

U heeft geen verwijsbrief nodig van de huisarts voor fysiotherapie. U kunt rechtstreeks bij ons terecht. We doen wel een screening om na te gaan of uw klachten binnen het domein van fysiotherapie of manuele therapie vallen. Vallen de klachten binnen het domein van fysiotherapie of manuele therapie, dan kunt u direct met de behandeling starten. Is dat niet zo, dan zal de fysiotherapeut of de manueel therapeut u doorsturen naar de huisarts. Ook voor advies , een eenmalig consult of een second opinion mag u, zonder verwijzing, terecht. Uiteraard kunt u na verwijzing door de huisarts of een specialist een afspraak voor een behandeling maken.

Behandeling aan huis

Is het voor u niet mogelijk om voor behandeling in de praktijk te komen, dan kunt u eventueel ook thuis behandeld worden. Bij behandeling aan huis is bij de meeste verzekeringen wel een verwijsbrief nodig van een arts of een specialist. Weet u niet of dat bij uw verzekering nodig is? Neem dan contact op met de verzekering of vraag het aan uw therapeut.

Privacy

Binnen de praktijk “Fysio Better Motions” hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw bezoek, hulpvraag, de vorming van uw dossier en communicatie/rapportage met derden worden behandeld conform de in deze wetgeving geformuleerde regels.

Klachtenregeling

Indien u ondanks al onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, toch klachten heeft over de behandeling of over een situatie binnen onze praktijk, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en hoe het probleem opgelost kan worden.

Op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (de WKKGZ) heeft elke zorgaanbieder de verplichting om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling. Onze praktijk heeft zich aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het KNGF. Uw officiële klacht kunt u indienen bij de klachtenfunctionaris. Op www.defysiotherapeut.com staan informatie en formulieren voor patiënten om een klacht of geschil in te dienen.

Contactgegevens

Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie
t.a.v. Secretariaat
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
033 – 467 29 00